> Начало > Новини > ВСИЧКИ ПРЕДПИСАНИЯ НА ОБЩИНАТА СА ИЗПЪЛНЕНИ

ВСИЧКИ ПРЕДПИСАНИЯ НА ОБЩИНАТА СА ИЗПЪЛНЕНИ

07.12.2010
 На 2 и 3 декември т. г. експертите от дирекция „Строителна и инвестиционна дейност и екология” в община Смолян извършиха повторна проверка на обектите в курортните ядра за изпълнение на дадените предписания за премахване на строителните отпадъци и поставяне на предпазни огради по места. Констатацията е, че всички предписания са изпълнени в срок. Не са констатирани нови нарушения. Община Смолян информира гражданите, че в момента фирма „Титан” прави всичко необходимо градът да бъде изчистен. Няма нерегламентирани сметища, изхвърлени строителни и битови отпадъци, вън от определените за това места, улиците и междублоковите пространства са в приличен вид. В същото време тя се обръща с призив към жителите на града и селищата от общината да пазят чисти зелените площи, тротоарите, общинските терени, стълбищните терени и междублоковите пространства, дворовете от изхвърляне на отпадъци. Недопустимо е първия сняг, който чука на вратите ни да покрие прояви на немарливост и безотговорно гражданско поведение. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН