> Начало > Новини > СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.12.2010
Във връзка с изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година, от 10 ноември до 10 декември 2010 година /вкл./ Община Смолян – „Деловодство” приема документи на желаещите да участват като преброители и контрольори. Комплектът от документи, който се предоставя от приемната, включва - заявление, автобиография, копие от диплома за най-висока степен на завършено образование и актуална снимка.Документите може да бъдат изтеглени и от сайта на Национален статистически институт ( www.nsi.bg/census2011). ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ