> Начало > Новини > РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАБИРА ИНЕРЦИЯ

РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НАБИРА ИНЕРЦИЯ

01.12.2010
ЕКОПАК изгради системи за разделно събиране на опаковки в 90 общини в страна. Община Смолян е една от първите, която въведе цветните контейнери за отпадъци: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмаса и метал и зелен - за стъклени бутилки и буркани.Местата, на контейнерите са определени от общината, която е партньор в инициативата. Извозването на отпадъците се извършва от фирма „ЕКОПАК” по определен седмичен график. С един курс на камионите се вдигат два цвята контейнери – хартия и пластмаса. Отпадъците от цветните контейнери се транспортират, разделно до сортираща инсталация, където се сепарират по видове така, че да могат да се рециклират с един технологичен процес. След това се балират и се подготвят за извозване до Заводите за рециклиране.Тъй като, освен отпадъци от опаковки, хората изхвърлят в цветните контейнери и смесен битов отпадък, добитият годен за рециклиране материал към момента е средно около 50%. Съществуват 3 канала на събиране на опаковки: първият чрез цветните контейнери; вторият – събиране от търговски и индустриални обекти и третият – чрез изкупуване на отпадъци от опаковки в изкупвателни пунктове.Найлоновите торбички спадат към пластмасата, така че спокойно можете да ги изхвърляте в контейнерите за пластмаса. В случай, че увивате в тях и други пластмасови опаковки, моля не ги завързвайте, за да могат по-лесно да се обработят на площадката за сепариране.   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН