> Начало > Новини > ПОКАНА

ПОКАНА

09.07.2024

 

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

Община Смолян Ви кани на Откриваща пресконференция по проект № BG-RRP-1.008-0009 „Младежки център - Смолян“, по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“, договор за безвъзмездна помощ рег. № BG-RRP-1.008-0009-C01, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Събитието ще се състои на 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в зала 247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. „България“ 12.

По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Очакваме Ви!


Николай Тодоров Мелемов
Кмет на Община Смолян

 


Проект „Младежки център - Смолян“
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.008-0009-C01