> Начало > Новини > Три концепции за Интегрирани териториални инвестиции от Община Смолян преминават оценка за административн

Три концепции за Интегрирани териториални инвестиции от Община Смолян преминават оценка за административно съответствие и допустимост

25.02.2024

Три концепции за Интегрирани териториални инвестиции от Община Смолян преминават оценка за административно съответствие и допустимост
Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“, като водеща програма по прилагането на новия териториален подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), публикува списъците на Концепциите за ИТИ от Южен централен регион, които преминават или не преминават етапа на административно съответствие и допустимост (АСД). Това съобщиха от Областния информационен център в Смолян.
Всички подадени Концепции за ИТИ от Област Смолян – 7 на брой, на обща стойност над 140 млн. лв. преминават първия етап Административно съответствие и допустимост. От тях три от концепциите са за Община Смолян. Наименованието на едната концепция е „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян“. Кандидат е Община Смолян. Другата концепция е с наименование „Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ „Христо Ботев“ в Смолян. Водещ кандидат е Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ в областния град. Третата концепция е с наименование: „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните, Златоград и подобряване на транспортната свързаност.“ Водещ кандидат е Община Смолян.
Одобрените Концепции на етап АСД подлежат на публични консултации.
Експертите от ОИЦ-Смолян като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
Ще бъде оповестен график на предстоящите публични консултации.

Пресцентър на община Смолян