> Начало > Новини > Поредният проект на Община Смолян, който е финансиран по НПВУ е за модернизация на образователната сре

Поредният проект на Община Смолян, който е финансиран по НПВУ е за модернизация на образователната среда в ДГ "Дъга" - с. Смилян

20.02.2024

Поредният проект на Община Смолян, който е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ е „Модернизация на образователната среда в детска градина "Дъга" - с. Смилян. Договорът за финансиране влезе в сила на 8 февруари т.г.
Предложението за изпълнение на инвестицията на Община Смолян е одобрено по процедура за подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по НПВУ.
Процедурата е разработена в изпълнение на проект „Модернизация на образователна инфраструктура“ по НПВУ на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Проектното предложение” включва модернизация на образователната среда в централната сграда на ДГ "Дъга", село Смилян, Община Смолян. Детската градина е посочена в първа група на Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България и е важна за общината, с. Смилян и региона, поради факта че в останалите села от тази част на общината няма детски градини, а самото село Смилян е най-голямото по население в общината и няколко поредни години е с положителен прираст.
Планираните дейности включват основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, мерки за енергийна ефективност, включително подмяна на дограма, изолации, подмяна на ВиК, Ел, ОиВ инсталации, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и отвътре, включително и прилежащото дворно място.
Ще бъде доставено и ново, съвременно оборудване и обзавеждане, което заедно с обновяване на сградата да осигури устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на децата.
Общата стойност на проекта е 790 148,79 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100%.
Срокът за изпълнение на инвестицията е 30 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.05.2026 г.
Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изпълнява функциите на Структурата за наблюдение и докладване за инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Компонент 1„Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост.


Пресцентър на община Смолян

Снимка: Детска градина – "Дъга" - село Смилян