> Начало > Новини > Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2024 г.

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2024 г.

09.02.2024

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2024 г. след повече от два часа дебати. 16 от съветниците гласуваха „за“, а 11 бяха против.
Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е балансиран, съставен е след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.
Той осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.
Рамката на бюджета на Община Смолян за 2024 г. е 81 146 826 лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 49 329 500 лв. и местни дейности - 31 817 326 лева.
Председателят на бюджетната комисия в ОбС Стоян Иванов коментира, че бюджетът е балансиран, без „кухи“ приходи и с обмислени разходи. Според него това е най-добрият бюджет, който е внасян от администрацията от много години насам. Няма увеличение и на данъците. Бюджетът отговаря на всички изисквания на законите на страната и Конституцията. Проведено е и общественото му обсъждане.
По време на обсъждането на бюджета бяха направени предложения от съветници, някои от които бяха приети, а други не се приеха от разпоредителния орган.

Пресцентър на община Смолян