> Начало > Новини > СЛЕД АКЦИИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ МПС, 43-МА СОБСТВЕНИЦИ ДОБРОВОЛНО СА ГИ ОТСТРАН

СЛЕД АКЦИИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ МПС, 43-МА СОБСТВЕНИЦИ ДОБРОВОЛНО СА ГИ ОТСТРАНИЛИ

06.12.2023

След акциите на община Смолян срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба МПС паркирани и/или изоставени на терени, общинска собственост от началото на годината досега са съставени 97 предписания за преместване, като данните към момента сочат:
Доброволно премахнати от собствениците - 43 бр.;
Принудително преместени (репатрирани) – 1 бр.
Предписания за преместване на излезли от употреба автомобили на които не е изтекъл законосъобразния срок - 54 бр.;
Срокът на предписанието за преместване е 3 месеца и започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне.
При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции в размер от 300 до 1 000 лв.
Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост.
Община Смолян ще продължи дейностите по премахване на изоставени автомобили, които се разполагат по улични платна, зелени площи, заемат паркоместа, затрудняват фирмите за снегопочистване и влошават естетическия и екологичен вид на града като цяло.

Пресцентър на община Смолян