> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.09.2023

П О К А Н А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДЕВИН-СМОЛЯН“ Ви кани на
обществено обсъждане на разработваната стратегия за водено от общностите местно развитие по проект за подготвителни дейности по
подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Събитието ще се проведе на 20.09.2023 г. от 10.30 ч.
Място на провеждане: Зала 247 на Община Смолян


ПРОГРАМА

10.00 ч. – 10.30 ч. Регистриране на участниците
10.30 ч. – 12.00 ч. Откриване
Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027
Изисквания към местните инициативни групи
Стратегия за местно развитие за периода 2023-2027 на територията на МИГ „Девин – Смолян“
12.30 ч. – 13.30 ч. Почивка
13.30 ч. – 16.00 ч. Представяне на възможностите за финансиране на дейности от стратегията
16.00 ч. – 16.30 ч. Въпроси и отговори

Линк за регистрация: Обществено обсъждане стратегия МИГ "Девин-Смолян"

Очакваме Ви!

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-93/24.03.2023 г.