> Начало > Новини > КМЕТЪТ Мелемов и ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНАТА ИЗВЪРШИХА ПРОВЕРКА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО в М. ТЕКЛЕН ДОЛ

КМЕТЪТ Мелемов и ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНАТА ИЗВЪРШИХА ПРОВЕРКА НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО в М. ТЕКЛЕН ДОЛ

01.08.2023

 Кметът Николай Мелемов заедно  с експерти от общината извършиха проверка на регионалното депо в  м. Теклен дол. Проверено беше как функционират различните инсталации и системи на депото. Извършена бе проверка на входящия контрол на депото, как се извършва претеглянето на отпадъка и как се документира. Как функционират сепариращата и компостираща системи. И накрая как се извършва самото депониране и какъв е остатъчният капацитет на депото. Извърши се и проверка чрез изграденото видеонаблюдение на депото.
1. Проверка на Регионално депо за ТБО м. „Теклен дол“

2. При пристигането на сметосъбирачи и/или самосвали се преминава през автоматично претегляне чрез електронна везна


След претегляне данните данните се попълват автоматични и се разпечатват съответните отчетни документи (кантарни бележки) който се представят за одобрение от Община Смолян

3. След претегляне се преминава през дезинфекционен басейн за обеззаразяване на постъпващи и излизащи автомобили

4. Сметосъбиращите автомобили изливат събрания отпадък на входа на сепариращата инсталация, в която става отделянето на различните фракции рециклируеми отпадъци

5. На изхода на сепариращата инсталация вече имаме разделените отпадъци, които се компактират и балират.

6. Растителния отпадък и събрания биоразградим отпадък отиват на компостиращата система. При необходимост растителния отпадък допълнително се обработва чрез шредиране.

7. Отпадъка на изхода на сепариращата инсталация, който не става за рециклиране отива за депониране.

8. Във връзка с внушенията и твърденията за изчерпан капацитет на депото се провери и остатъчния капацитет. Видно от снимките че депото има още значителен капацитет. Клетки едно и две все още не се експлоатират.

От последната Геодезия се вижда, че депото има достатъчен капацитет за още минимум 25 г.