> Начало > Новини > Приключи проект „АГОРА – Демократични ценности и култура в Европа“

Приключи проект „АГОРА – Демократични ценности и култура в Европа“

19.09.2022

На 8-ми и 9-ти септември се проведе шестата заключителна среща по проект АГОРА. Събитието бе организирано от водещия партньор – Община Атиену, Кипър. Домакините бяха подготвили програма, включваща дейности за популяризиране на проекта, обсъждане на предстоящото му отчитане, планиране на нови партньорства и възможности за сътрудничество, както и символично подписване на пакт за побратимяване, с който се затвърждават изградените добри отношения между партньорите в рамките на проекта. Той ще бъде основа за подготовка на следващо партньорство по програма „Европа за гражданите“, което да надгради вече постигнатите цели.

Участниците имаха възможност да се запознаят с изготвения по проекта Документ, съдържащ предложения за ангажиране и активно участие на младежите и действия за приобщаване на младите хора към европейски инициативи, разработен от партньорите в рамките на предходните срещи с активното участие на младежи, представители на местната власт и местните общности, както и да дадат предложения за включване в него. Документът бе представен пред представители на Европейския парламент в Брюксел през месец юли тази година. Предстои изпращането му до Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия като официално становище на организациите, които си партнират по проект АГОРА. С документа можете да се запознаете тук: /линк/

В срещата в Кипър от страна на Община Смолян взеха участие учениците Мария Щилянова, Илияна Чаушева (ППМГ „Васил Левски“) и Анастас Андреев (СУ „Св. св. Кирил и Методий“); Петър Марковски – студент; Софка Иванова, Радослава Вълчанова-Кисимова и Ивайло Халваджиев – общински съветници; Златка Митова и Мария Каварджикова – служители в Община Смолян.

Проектът е в процес на отчитане, като това е 2-ри проект по програма Европа за гражданите за периода 2014-2020 г., по който общината участва като партньор. Община Смолян продължава да търси възможности за включване на младежите в местни, национални и международни инициативи.

ГАЛЕРИЯ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ АГОРА – ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ И КУЛТУРА В ЕВРОПА, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ НА ЕС.

Пресцентър на община Смолян