> Начало > Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

14.09.2022

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,


Първият училищен звънец поставя началото не само на Новата учебна година, но и на нови хоризонти, приключения, приятелства и весели дни. От училището тръгва най-ценният път на знанието и духовното израстване.

На всички малки и големи ученици, пожелавам богата на емоции учебна година. Бъдете здрави, мислещи, с широко отворени очи към света около вас!
Честит първи учебен ден и на всички учители, които не просто предавате знания, а правите от децата ни човеци. Учите ги да са толерантни и отговорни личности, да бъдат достойни граждани на Смолян и България.

Успешна учебна година и на добър час!

Ангел Безергянов,
Председател на Общински съвет-Смолян