> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

14.09.2022

 

На 16.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с. Давидково и включва следните мероприятия:

16.09.2022 г. (петък), 10:00 часа


Часови диапазон Мероприятие
10:00 - 10:30 Регистрация на участниците
10:30 - 10:45 Приветствие на Кмета на село Давидково.
10:45 - 13:00 Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и демонстрация на място
13:00 - 14:00 Дискусия и въпроси
14:00 - 14:30 Закриване на събитието
14:30 - 15:30 Кафе-пауза

 

На 19.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с.Оряховец и включва следните мероприятия:
 

19.09.2022 г. (понеделник), 10:00 часа


Часови диапазон Мероприятие
10:00 - 10:30 Регистрация на участниците
10:30 - 10:45 Приветствие на Кмета на село Оряховец.
10:45 - 13:00 Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и демонстрация на място
13:00 - 14:00 Дискусия и въпроси
14:00 - 14:30 Закриване на събитието
14:30 - 15:30 Кафе-пауза

 

На 20.09.2022г. община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 2: Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на осем броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки в община Баните – село Баните, село Оряховец, село Гълъбово и село Давидково, Компонент 2.1 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на четири броя еднодневна информационна кампания през първата година от изпълнението на проекта № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитието ще се проведе от 10.00 часа в централна част на с.Гълъбово и включва следните мероприятия:
 

20.09.2022 г. (вторник), 10:00 часа


Часови диапазон Мероприятие
10:00 - 10:30 Регистрация на участниците
10:30 - 10:45 Приветствие на Кмета на село Гълъбово
10:45 - 13:00 Ползи от разделно събиране и рециклиране на опаковки презентация и демонстрация на място
13:00 - 14:00 Дискусия и въпроси
14:00 - 14:30 Закриване на събитието
14:30 - 15:30 Кафе-пауза

 

Очакваме Ви!


www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.