> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

12.08.2022

 

На 16.08.2022г. (вторник) и 17.08.2022г. (сряда) община Баните, област Смолян организира информационни и комуникационни събития по изпълнение на Дейност 1. Организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на два броя информационни кампании за популяризиране на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци на територията на община Баните, Компонент 1.1 – организация, логистично осигуряване, провеждане и отчитане на един брой двудневна информационна кампания през първата година от изпълнението на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“, по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.”

Събитията ще се проведат от 10.00 часа на площад „6-ти май“ в централна част на с.Баните и включват следните мероприятия:

16.08.2022г. (вторник)

 • 10:00 - 10:30 часа - Регистрация на участниците.
 • 10:30 - 10:45 часа - Приветствие на Кмета на Община Баните, Павлин Белчев
 • 10:45 - 13:00 часа - Домашно компостиране – предимства на домашното компостиране и начините за подготовка на домашен компост - презентация.
 • 13:00 - 14:00 часа - Дискусия и въпроси.
 • 14:00 - 14:30 часа - Закриване на събитието.
 • 14:30 - 15:30 часа - Кафе-пауза.

17.08.2022г. (сряда)

 • 10:00 - 10:30 часа Регистрация на участниците.
 • 10:00 - 12:00 часа Раздаване на заявления за получаване на компостер и информационни материали – флаери, презентация, ръководство за домашно компостиране.
 • 12:00 - 14:00 часа Компостиране за начинаещи. Демонстрация на място .
 • 14:00 - 14:30 часа Закриване на събитието.
 • 14:30 - 15:30 часа Кафе-пауза.


Очакваме Ви!


www.eeagrants.bg
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.