> Начало > Новини > Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи

Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи

17.05.2022

Община Смолян извършва дейности по косене и почистване на тревните площи като приоритетни са централните градски части и други обществени територии, след което се извършва обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи.
Съгласно чл.75 от Наредба за опазване на околната среда в община Смолян, почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени към сгради, дворове и др. се извършват от лицата, които ги обитават или стопанисват.
Съгласно чл.106 от Наредбата за опазване на околната среда в община Смолян, озеленените площи разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост на територията на община Смолян се опазват от собствениците им, което включва и полагане на необходимите грижи за растителността.
Съгласно чл.108 от Наредба за опазване на околната среда в община Смолян, почистването, поддържането и опазването на зелените територии на прилежащите междублокови пространства в кварталите с многофамилни жилищни сгради и комплексно строителство е задължение на домоуправителите и собствениците на етажната собственост.
Съгласно Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Смолян основно задължение е на всички ползватели и собственици на терени частна собственост, както и живущите в жилищните комплекси да извършат дейности по почистване и косене на тревни площи в границите на обектите, които ползват, стопанисват и притежават, с цел по ефективна обработка на определените терени и площи.
В тази връзка община Смолян напомня, че е необходимо да се организират и извършат дейности по почистване и косене на тревните площи в междублоковите пространства, както и в имотите частна собственост и такива, които са предоставени за ползване от ползватели.

 Пресцентър на община Смолян