> Начало > Новини > ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

10.11.2021

Според разпоредбите на ЦИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10 ноември т.г. има подадени не по-малко от 7 заявления.
Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

На този линк може да прочете подробности и да си изтеглите заявлението
ОБЩИНА СМОЛЯН :: ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 14 НОЕМВРИ 2021 Г. :: СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ (smolyan.bg)

Пресцентър на община Смолян