> Начало > Новини > Встъпителна пресконференция по проекта „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - с

Встъпителна пресконференция по проекта „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“ ще се проведе в Общината

12.10.2021

На 14.10.2021 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в зала 247 в Община Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0005-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Ръководителят на проекта Йордан Щонов ще представи дейностите по изпълнението му. Участие в пресконференцията ще вземат представителите на екипа по управление и отчитане на проекта.

Пресцентър на община Смолян