> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН УВЕДОМЯВА, ЧЕ СРОКЪТ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА С

ОБЩИНА СМОЛЯН УВЕДОМЯВА, ЧЕ СРОКЪТ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СМОЛЯН“ Е УДЪЛЖЕН ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

12.10.2021

 

Информация за проект BG05FMOP001-5.001-0162 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на Община Смолян”

 

Община Смолян уведомява всички потребители, че срокът на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Смолян“ е удължен до 10 декември 2021 г.
Топлият обяд е осигурен по процедура „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Проектът е част от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Смолян продължава да приема заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ следва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20).

Документите са налични на гише № 1 и Гише № 2 в центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Смолян и могат да се подават от 8.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

 

Пресцентър на община Смолян