> Начало > Новини > Психолози в помощ на ученици за разрешаване на конфликтни ситуации

Психолози в помощ на ученици за разрешаване на конфликтни ситуации

08.10.2021

Насилието сред децата в училище нанася сериозни вреди върху физическото и психическото им здраве. За справяне и преодоляване на проблемите във взаимоотношенията между съучениците, както и изграждане норми на поведение, психолозите Елена Бончева и Росен Кубински посетиха ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий" в с.Момчиловци. Това съобщи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Сийка Алексиева.
Под формата на дискусии, споделяне и ролеви игри, специалистите дадоха насоки за преодоляване на конфликтите и тяхното своевременно решение.
Психолозите посочиха на учениците как да се отнасят един към друг, за да изградят толерантни взаимоотношения помежду си.
Срещите преминаха при голям интерес, като децата изявиха желание такива да се провеждат периодично.

Пресцентър на община Смолян