> Начало > Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

04.10.2021

ДО
УЧИТЕЛИТЕ
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА
И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
В ОБЩИНА СМОЛЯН


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,


Най-сърдечно Ви поздравявам по повод 5 октомври – Международен ден на учителя.
Званието БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ придобива все по-голяма обществена значимост. То е символ на отговорна и хуманна професия със здрави възрожденски традиции и непреходни морални ценности. Професия, призвана да утвърждава и надгражда съвременните постижения в образованието.
Епидемичната обстановка наложи нестандартни решения за организация и провеждане на образователно-възпитателния процес в образователните институции. В тази трудна и непозната ситуация, Вие открихте възможности, които успешно внедрихте и използвате.
Изразявайки своето уважение към благородната Ви мисия, се присъединявам към признателността на родопчани за достойния Ви труд, посветен на знанието, духовното развитие и възпитание на нашите деца.

Желая Ви професионални успехи, сполука и лично щастие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН