> Начало > Новини > ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СМОЛЯН

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В СМОЛЯН

08.02.2010
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15 февруари – идния понеделник от 10.00 ч. ще се проведе заседание на Общинския съвет. В дневния ред на сесията са включени въпроси от изключителна важност за живеещите в града и селищата на общината. Сред тях са: Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31. 12. 2009 г. на община Смолян; Приемане на бюджета на общината за 2010 година; Утвърждаване на нова структура и утвърждаване на разходите за заплати за един месец през 2010 г. за делегираните от държавата дейности и за работещите в местните дейности; Приемане на общинска програма за развитие на туризма в община Смолян през 2010 г. и Програма за читалищната дейност в общината през настоящата година; Списък на приватизационните сделки и следприватизационен контрол и др. Дневният ред за заседанието на Общинския съвет е утвърден от неговия председател Иван Апостолов. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН