> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН“

14.06.2021

  

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ за прием на документи по Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“.

По проекта ще бъдат назначени хигиенисти, санитари и портиери както следва:

  • Дом за стари хора – с. Фатово – 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /мъже/-с. Петково - 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /жени/-с. Ровина - 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Център за настаняване от семеен тип без увреждания /3-12 г./- Смолян – 1 хигиенист.
  • Център за настаняване от семеен тип без увреждания /13-18 г./- Смолян – 1 хигиенист.
  • КСУДМПЛУ „Звънче“-Смолян – 1 хигиенист, 1 санитар, 1 портиер.
  • Център за обществена подкрепа-Смолян - 1 хигиенист, 1 портиер.
  • Център за работа с деца на улицата-с. Широка лъка - 1 хигиенист.

Прием на документи за следните позиции:

„ХИГИЕНИСТ“ и „САНИТАР“
„ПОРТИЕР“

За повече информация в прикачените файлове.

Обява Заявление Декларация лични данни

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

от 14.06. 2021 г. до 18.06. 2021 г. включително в Център за информация и услуги за граждани на Община Смолян, гише 1 - до 17.00 ч.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg и от офиса на проекта – Общинска администрация, ет. 2, стая 225.
Телефони за информация 0301 676 52; мобилен 0879 903 611