> Начало > Новини > Проведе се футболен турнир под мотото „Спорт срещу агресията“

Проведе се футболен турнир под мотото „Спорт срещу агресията“

11.06.2021

В СУ ,,Св.св.Кирил и Методий" - гр.Смолян се проведе вътрешно училищен турнир по футбол под мотото ,,Спорт срещу агресия". Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян съвместно провеждат инициативи. Акцент е превенцията на агресивните прояви и стимулиране на позитивните и толерантни отношение между връстници, коментира секретарят на комисията Сийка Алексиева. Чрез настоящата инициатива организаторите насърчават социално отговорното поведение и здравословния начин на живот. Спортът е средство за социално включване на подрастващите и за създаване на умения за позитивни контакти и взаимодействия. В турнира участваха ученици от петите и шестите класове, разпределени в пет отбора. Награди за всички участници осигури МК за БППМН -община Смолян. Марин Захариев, зам.- кмет на община Смолян и председател на МКБППМН, благодари на всички участници в турнира и връчи наградите.

Пресцентър на община Смолян