> Начало > Новини > Сдружение „НИЕ“ и Държавен фонд „Земеделие“ обучават млади предприемачи

Сдружение „НИЕ“ и Държавен фонд „Земеделие“ обучават млади предприемачи

09.06.2021

В рамките на кампанията „Посади своето бъдеще“, Сдружение „НИЕ“ и Държавен фонд „Земеделие“ с подкрепата на РУО-Смолян, фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и фондация „Меркатор“ проведоха обучения с учениците от горните курсове в 12 училища в Смолян и региона. Изборът на конкретните училища бе по препоръка на РУО. Обученията обхванаха над 300 ученици. Целта на кампанията е повече местни младежи да изберат, да останат, живеят и работят в нашия регион като се запознаят с възможностите за европейско финансиране на техните бизнес идеи. Обученията бяха от типа ученици учат ученици, който вече е запазена марка на сдружението. Те се водеха от негови членове, които също са ученици и са преминали предварителна подготовка чрез обучителен курс в Държавен фонд „Земеделие“ -Смолян. Помагаха им експерти от фонда, които отговаряха на по-сложните въпроси на техните връстници. След всяко обучение те провеждаха и безплатни индивидуални консултации с младежи, които имат конкретни бизнес идеи. Предстои да бъде направен заключителен анализ на кампанията с цел уточняване на дейностите по нейните последващи етапи. Освен информация за конкретните европейски програми, по които младежите могат да кандидатстват, обученията включваха и модули за кариерно ориентиране както и неформални методи на обучение.
Учениците и училищните ръководства приветстваха кампанията като много от училищата пожелаха да бъдат проведени и допълнителни обучения на по специфична тематика в зависимост от конкретните нужди на техните ученици. Те предстои да бъдат проведени в края на месец юни и началото на следващата учебна година в зависимост от конкретната епидемична обстановка.

Пресцентър на община Смолян