> Начало > Новини > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН“

31.05.2021

 

 

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Смолян“ по Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

се обявява прием на документи за следната позиция:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

За повече информация в прикачените файлове.

Обява Заявление Декларация лични данни

 


 

Стартира приемането на документи по Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“.
Патронажната грижа ще се предоставя в период от 12 месеца и ще стартира през м. юли 2021 г.

По проекта ще бъдат назначени хигиенисти, санитари и портиери както следва:

  • Дом за стари хора – с. Фатово – 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /мъже/-с. Петково - 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /жени/-с. Ровина - 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер.
  • Център за настаняване от семеен тип без увреждания /3-12 г./- Смолян – 1 хигиенист.
  • Център за настаняване от семеен тип без увреждания /13-18 г./- Смолян – 1 хигиенист.
  • КСУДМПЛУ „Звънче“-Смолян – 1 хигиенист, 1 санитар, 1 портиер.
  • Център за обществена подкрепа-Смолян - 1 хигиенист, 1 портиер.
  • Център за работа с деца на улицата-с. Широка лъка - 1 хигиенист.
     

Прием на документи за следните позиции:

ХИГИЕНИСТ И САНИТАР
ПОРТИЕР

За повече информация в прикачените файлове.

Обява Заявление Декларация лични данни

 


 

Стартира приемането на документи по Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“.
Патронажната грижа ще се предоставя в период от 12 месеца и ще стартира през м. юли 2021 г.

Прием на документи за следните позиции:
 

СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“
РЕХАБИЛИТАТОР
ПСИХОЛОГ
ШОФЬОР

За повече информация в прикачените файлове.

Обява Заявление Декларация лични

 


 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:

от 01.06. 2021 г. до 21.06. 2021 г. включително в Център за информация и услуги за граждани на Община Смолян, гише 1 - до 17.00 ч.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg и от офиса на проекта – Общинска администрация, ет. 2, стая 225.

Телефони за информация 0301 676 52; мобилен 0879 903 611