> Начало > Новини > Психолози към децата: „Положителната промяна ще ви направи успешни, сплотени, сигурни и значими“

Психолози към децата: „Положителната промяна ще ви направи успешни, сплотени, сигурни и значими“

27.04.2021

В сферата на образованието остават за отстраняване проблеми свързани с тормоза, насилието,гнева , страха и интегриране на различните . По този повод психолозите на МКБППМН към община Смолян проведоха срещи с учениците от 4 и 5 клас на СУ,,Отец Паисий", съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.
Съветите и посланията, които отправиха Елена Бончева и Росен Кубински към учениците бяха насочени към осъзнаване, че действията свързани с физическото или психическото насилие водят до страх и несигурност . Постъпвайки по този начин, учениците нанасят вреди на здравето, психиката и взаимоотношенията помежду си.
Психолозите дадоха съвети и препоръки на учениците как да овладяват гнева си и да преодоляват отрицателните чувства и емоции.
Осъзнавайки, че положителната промяна ще ги направи по - успешни и по- сплотени в училище , те ще се чувстват сигурни и значими.

Пресцентър на община Смолян