> Начало > Новини > Какво трябва да направят хората, които искат да гласуват, но са поставени под карантина или изолация зара

Какво трябва да направят хората, които искат да гласуват, но са поставени под карантина или изолация заради COVID-19?

29.03.2021

Община Смолян уведомява, че ако сте поставени под задължителна карантина или задължителна изолация към 4 април 2021 г. и желаете да гласувате в изборите за народни представители, следва в срок от 24.03. до 31.03.2021 г., 17.30 ч. включително, да подадете заявление съгласно приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК до кмета на общината на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Заявленията се приемат в периода от 24 март до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:


саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
заявление, подадено на електронната поща на кмета на общината на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник без да се изисква квалифициран електронен подпис;
електронно заявление, подадено чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без да се изисква квалифициран електронен подпис.


Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник
На територията на всяка община /район-в градовете с районно деление/ се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Може да изтеглите заявлението от интернет страницата на ЦИК, секция „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021“, рубрика „За избирателите“, Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Това може да направите и от сайта на община Смолян на следния линк: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3420


Преценката, дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция, се извършва от кмета на общината/кметството/кметския наместник въз основа на проверка в Регионалната здравна инспекция – Смолян или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ-Смолян или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.
Кметът на общината/кметството/кметският наместник уведомяват заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.
Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.
Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. и в изборния ден.
Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за народни представители – 04 април 2021 г.”.

Пресцентър на община Смолян