> Начало > Новини > Психолози запознаха ученици с последствията от неспазването на Закона за борба с противообществените проя

Психолози запознаха ученици с последствията от неспазването на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

12.02.2021

Психолозите Елена Бончева и Росен Кубински от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ проведоха среща с четвъртокласниците от ОУ „Иван Вазов“ в Смолян. Те разясниха на учениците деянията, които са обект на прилагането на възпитателните мерки от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Беседата предизвика интерес от страна на четвъртокласниците, когато разбраха за последствията при неспазването на закона, съобщи секретарят на МКБППМН в община Смолян Сийка Алексиева.

Пресцентър на община Смолян