> Начало > Новини > ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021 ГОДИНА

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021 ГОДИНА

14.01.2021

 Във връзка със започналата кампания по прием на декларации Ви напомняме, че срокът за подаване на декларациите за облагане доходите на физическите лица изтича на 5 май 2021 година.
Физическите лица, регистрирани, като земеделски стопани декларират доходите си пред приходната агенция само по елекпронен път. Подаването на формулярите може да се направи с   Персонален индификационен код /ПИК/ или чрез класифициран електронен подпис.
Лицата, които подадат годишната си декларация до 31 март 2021 г. по електронен път ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.
 Лицата, извършващи стопанска дейност, като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ подават годишната данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни 2021г.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Публикация