> Начало > Новини > С ВОДОСВЕТ И ПЪРВА КОПКА БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДПОРНА СТЕНА В РИСКОВ ПРИ НАВОДНЕНИЯ РАЙОН В

С ВОДОСВЕТ И ПЪРВА КОПКА БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДПОРНА СТЕНА В РИСКОВ ПРИ НАВОДНЕНИЯ РАЙОН В КВ.УСТОВО

12.10.2020

С водосвет и първа копка бе даден старт на изграждането на подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в смолянския кв. Устово.
Строителните дейности се извършват по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” акроним FLOOD PROTECTION, който изпълнява областната администрация –Смолян. По този проект е одобрен допълнителен бюджет от 800 000 евро.
На събитието присъстваха областният управител Недялко Славов, кметът Николай Мелемов и др.
На първо място искам да благодаря на областния управител Недялко Славов и екипа му, които за втори път ни включват в техен проект за изграждане на подпорна стена. Всеки, който е бил на бедствие знае, че в този момент нищо не може да се направи. Затова е необходима превенция, защото това е нещото, което може да помогне на хората. Спорна и безаварийна работа пожелавам на изпълнителите на проекта, каза кметът Мелемов.
Свещеник Васил Маджаров извърши водосвет за здраве и благоденствие.
Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция - България 2014-2020 г.
Главната му цел е повишаване нивото на защита срещу наводненията в трансграничната област на Гърция и България.
С Решение на Комитета за наблюдение на Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 от 15 юни 2020 г., на Областна администрация Смолян е одобрен допълнителен бюджет от 800 000 евро. Освен този обект ще бъде проектирана и изградена нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по ул. „Крайречна“, в участъка от моста на ул. „Ерма“ (при Джамията) до моста на ул. „Ахрида“ в гр. Златоград.

Пресцентър на община Смолян