> Начало > Новини > Проведоха се първите четири образователно-информационни срещи

Проведоха се първите четири образователно-информационни срещи

23.07.2020

 


Проведоха се първите четири образователно-информационни срещи по Проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“


На 21 и 22 юли 2020 г. се проведоха първите четири образователно-информационни срещи за гражданите в кварталите на град Смолян, част от разяснителната кампания на общината в рамките на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.


Срещите проведени в град Смолян в залите на II ОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, в НЧ „Орфееви гори”, в НЧ „Кирил Маджаров” и в „Планетариум” преминаха при засилен интерес от страна на граждани, желаещи да получат повече информация за изпълняваните дейности по проекта.
По време на събитията бе представена информация-анализ на качеството на атмосферния въздух в периода 2017-2020 г., получена от пункт за мониторинг АИС "Смолян". Присъствалите бяха запознати с ефектите върху здравето, което оказва качеството на атмосферния въздух, посочени бяха чувствителните и рискови групи. Показани бяха нагледно как всеки един от нас може да спомогне за подобряване качеството на атмосферния въздух. Споделени бяха всички етапи през, които преминава изпълнението на проекта.


На всеки един от присъстващите бе дадена възможност да зададе въпроси, на които експертите участвали в срещите дадоха компетентни отговори. В случай, че не сте имали възможност да посетите срещите може да получите подробна информация на „зеления” телефон 0879903538.
Срещите продължават по график и на 23 юли 2020 г., който може да намерите на
https://www.smolyan.bg/bg/news/view/4657.