> Начало > Новини > ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

17.07.2020

  

 

 

 

 

 

Предстоящи срещи по Проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“


От 21.07.2020 г. до 23.07.2020 г. Община Смолян ще проведе информационни срещи за гражданите в кварталите на град Смолян по график, част от разяснителната кампания на общината в рамките на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ако имате стар отоплителен уред, който замърсява околната среда не се колебайте заповядайте на срещите и научете възможностите предоставени от проекта за замяната му с нов екологичен. Срещите са безплатни, свободни за посещение без предварително записване.

Ще се радваме да бъдете част от обявените срещи, за да научите повече за вредните ефекти на праховите частици върху здравето и околната среда в зависимост от атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи върху качеството на атмосферния въздух и здравето на населението, както и да получите информация за конкретни мерки за предприемане от населението в случаи на замърсяване на атмосферния въздух през различните сезони на годината.
Информационните срещи ще се провеждат по график по кварталите на град Смолян. За повече информация в прикачения файл – График срещи.

Срещите ще се проведат както следва:

 

Дата и час Място на провеждане
21.07.2020 г. от 11:00 ч. II ОУ “Проф. д-р Асен Златаров”
ул. Тунджа 7, гр. Смолян, кв. Горно Райково
21.07.2020 г. от 16:00 ч. НЧ „Орфееви гори”
ул. Гимназиална 2, гр. Смолян, кв. Долно Райково
22.07.2020 г. от 10:00 ч. НЧ „Кирил Маджаров”
пл. Възраждане 1, гр. Смолян, кв. Устово
22.07.2020 г. от 16:30 ч. Планетариум
бул. България 20, гр. Смолян, кв. Невястата
23.07.2020 г. от 10:30 ч. НЧ „Христо Ботев-1871”
бул. България 78А, гр. Смолян, кв. Стар център
23.07.2020 г. от 15:00 ч. V ОУ “Юрий Гагарин”
ул. Георги Кирков 10, гр. Смолян, кв. Каптажа
23.07.2020 г. от 16:30 ч. Сесийна зала на общината
бул. България 12, гр. Смолян, кв. Нов център

 

Реализирането на образователните срещи с представители на целевите групи цели да се осигури възможно най-подробна информация за проекта, както и запознаване с конкретните условия и изисквания, на които потенциалните ползватели на нови уреди следва да отговорят, за да ги получат.

За целите на проекта е определен „Зелен телефон“, на който гражданите могат да получават информация във връзка с изпълнението на проекта. Всички заинтересовани лица могат да се обаждат на тел. 0879903538.

#МислиЧисто - Смени старата си печка с еко отопление!
 

* Информационните срещи ще се осъществяват при условията на спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

 

PDF Файл - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

PDF Файл - ПОКАНА