> Начало > Новини > ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26.06.2020

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

за проведена встъпителна пресконференция
по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“

Пресконференция по проект по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ се проведе на 26 юни 2020 г..
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и е на стойност 9 604 317,86 лв., от които 8 163 670,18 лв. са европейско финансиране чрез КФ и 1 440 647,68 лв. - национално съфинансиране.
Пресконференцията бе открита от
г-н Николай Мелемов - Кмета на община Смолян, а проект беше представен пред присъстващите журналисти и граждани от инж. Хамди Моллов – координатор по проекта.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Смолян, чрез изпълнение на мерки в съответствие на общинската програма за качество на атмосферния въздух.
Проекта се реализира на два етапа. През първия етап се предвижда да бъдат извършени информационни кампании, провеждане на анкета сред населението на община Смолян, приоритизирането на домакинствата, отчитайки реално реализираните мерки за енергийна ефективност, постигнатият клас на енергийна ефективност, картиране и др.. Всички анализи, оценки, обосновки и изследвания ще се извършат след обследване на място и посещения на заинтересованите за включване в проекта домакинства. През вторият етап ще се извърши реалната смяна на отоплителните уреди. Избрания изпълнител ще демонтира старите уреди, достави и монтира новите уреди.
Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Смолян.
На поставените въпроси на журналисти отговаряше инж. Хамди Моллов – координатор на проекта. Посочено беше, че допустими за кандидатстване са и хората в селата на община Смолян.

PDF Файл - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ