> Начало > Новини > ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИ

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН”

25.06.2020

 

 

 

 

 

 

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате в начална пресконференция по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Kохезионният фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията ще се състои на 26.06.2020 г. (петък) от 11:00 ч. Зала 247 в сградата на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12.

На пресконференцията ще имате възможност да се запознаете с цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати в рамките на изпълнение на проекта.

Очакваме Ви!

PDF Файл - ПРОГРАМА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ