> Начало > Новини > 05.02.2010 г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2010 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.02.2010 г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2010 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.02.2010
На основание чл. 11, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на община Смолян представя за публично обсъждане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2009 г. и проекто-бюджета за 2010 година. Материалите са на разположение на гражданите от днес – 5 февруари 2010 година, всеки работен ден между 9.00 и 17.00 часа в стая 202 на общинската администрация. Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Смолян за 2009 година и проекто-бюджета за 2010 година ще се състои на 12 февруари т. г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Смолян. ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН