> Начало > Новини > Кметът Мелемов издаде заповед във връзка с настъпилата зимна обстановка

Кметът Мелемов издаде заповед във връзка с настъпилата зимна обстановка

04.12.2019

Във връзка със зимната обстановка, кметът на община Смолян Николай Мелемов издаде заповед. Според нея, ръководителите на държавните и общинските ведомства, фирми, собственици и наематели на търговски обекти трябва да почистват от снега прилежащите тротоари, подходи към сградите, пешеходни зони, стълбища и площадки. Почистването да се извършва така, че да не се натрупва сняг в обсега на автобусните спирки, входовете на гаражи и подходите към пешеходни пътеки. Гражданите и домоуправителите се задължават да организират почистването на прилежащите тротоари, стълбища и площадки около домовете и жилищните кооперации.
С цел осигуряване на безпрепятствена работа на снегопочистващата техника, да се ограничи паркирането на моторни превозни средства на пътната и уличната мрежа в общината.
На лицата не изпълнили задълженията си по Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, ще бъдат налагани санкции на основание Раздел ХII, чл.74, ал.1 т.2 и т.3 от служителите на общинска администрация.
Кметът Мелемов ще извършва контрол по спазването на заповедта.

Пресцентър на община Смолян