> Начало > Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

31.10.2019

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 1 ноември отново се прекланяме пред нашите духовни предци. Направеното от тях, в името на българския род и Родина, въздига националното ни достойнство и напомня за безкористното им родолюбие.
Светите братя Кирил и Методий и техните ученици, Патриарх Евтимий и Паисий Хилендарски, Георги Раковски и Васил Левски, Иван Вазов и Христо Ботев, техните съратници и последователи положиха здравите основи на българското просвещение. До тях се нареждат Стою Шишков, Христо Попконстантинов, Васил Дечов и множество родопски просветители, отстоявали самоотвержено принадлежността ни към род, вяра и език.
Скромни и всеотдайни книжовници, свещеници, революционери, даскали и общественици в църкви и манастири, в училища и читалища опазиха с перо и слово скрижалите на българската писменост и култура.
В драматични и съдбовни времена народните будители пренесоха кръста на духовното ни извисяване. Нека браним и съхраним завинаги светлите им имена и безсмъртното им дело!
Да пребъдат българският дух и българското самосъзнание!

Инж. МАРИАНА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН