> Начало > Новини > Психолози ще помагат на децата да изграждат колектив в класовете

Психолози ще помагат на децата да изграждат колектив в класовете

31.10.2019

През настоящата учебна година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян стартира програма насочена към петите и осмите класове.Темата върху която ще акцентират психолозите от Консултативния кабинет на МК е насочена към опознаване, приемане и начини за изграждане на колектив в новосформираните паралелки. Това съобщи Сийка Алексиева, секретар на комисията.
Такова обучение се проведе в 5 б клас на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Смолян с лектор Елена Бончева.

Пресцентър на община Смолян