> Начало > Новини > ПАРИТЕ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА СПОРЕД ДЕЙНОСТТА

ПАРИТЕ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА СПОРЕД ДЕЙНОСТТА

04.02.2010
Днес се състоя планираното заседание на Комисията към общината, която има правомощия да разпределя субсидията на народните читалища съгласно Закона за читалищата. Тя прие няколко решения: да не се намалява субсидията на народните читалища в селата; да се дава приоритет на онези институции, които имат най-широка гама от художествени изяви с международно участие (Гела, Мугла, НЧ „Орфееви гори”…) през 2009 година; за действащи проекти по различни национални и европейски програми. Комисията определи група под председателството на Валентина Василева, която да анализира информационните карти на читалищата през 2009 година и на основата на извършената дейност да подготви предложение за разпределение на финансовата субсидия на читалищата за 2010 година. От 30 субсидирани народни читалища, представители на 20 бяха на заседанието на Комисията. Следващото заседание ще бъде на 11 февруари т. г. Тогава окончателно ще бъдат разпределени субсидиите.  ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН