> Начало > Новини > Кметът Николай Мелемов подписа в МОСВ договор за подмяна на отоплителни уреди в Смолян

Кметът Николай Мелемов подписа в МОСВ договор за подмяна на отоплителни уреди в Смолян

01.07.2019

Днес в сградата на МОСВ кметът на Смолян Николай Мелемов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ е на стойност 9 604 317,86 лв. Планирано е да се извърши подмяна на отоплителните уреди на около 3000 домакинства в областния град. Срокът за изпълнението му е 53 месеца.

Проектът ще премине през два етапа, като първият е финансиран с 460 215 лв.
Най-напред ще се проучват нагласите на не по-малко от 4000 домакинствата да участват в проекта. Ще ги питат дали и при какви условия биха заменили уредите си за отопление на дърва и въглища и конкретно с какво.
Следва изработване на електронна географска карта на източниците на замърсяване.
Предвидена е разяснителната/обучителна кампания, както и анализ на видовете отопления по квартали с техния принос към замърсяването на въздуха. Ще се анализират също възможностите на домакинствата в тези райони да преминат към алтернативна форма на отопление.
Цялостният анализ трябва да определи необходимите разходи. Ще се изчисли също прогнозният приход от предаването на подменените уреди за последващо третиране.
Всички анализи, оценки, обосновки и изследвания ще се извършат след обследване на място и посещения на заинтересованите домакинства.
Вторият етап е закупуването, доставката и подмяната на определените от проекта отоплителни устройства. Неразделна част от дейностите са демонтажа и предаването на старите устройства.
„Смолян е сред първите общини в България, подписали договор за безвъмездно финансиране и от следващия месец започваме дейности от първия етап по проекта. Той е задължителен и без него не може да минем директно към смяна на горивната база. Очакваме съдействие от гражданите по време на проучванията и обследванията, за да преминем бързо тази фаза. Защитили сме висок бюджет, надяваме се в голяма степен да решим проблема със замърсяването на въздуха в града през зимата. С подписването на договора процесът по смяна на горивната база става необратим“, каза кметът на Смолян Николай Мелемов.