> Начало > Новини > КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПИСМОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕДОСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПИСМОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

03.02.2010
03.02.2010г./ Относно: Издаване на заповед на основание чл. 29, от Наредба № 2/ от 15. 03. 2002 г. за условията и реда на утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници    УВАЖАЕМИ Г-Н АПОСТОЛОВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНКОВА,              Уведомявам Ви, че даденото от мен разрешение за възлагане без конкурс извършването на обществен превоз на пътници по утвърдените маршрутни разписания от РТС за срок не повече от шест месеца, считано от 26. 01. 2010 г. със Заповед № 34-А/ 26. 01. 2010 г., е взето в резултат от дълбоко премислена позиция относно възможните негативни последици върху нашите граждани, от влошаването и преустановяването на транспортните услуги през настоящия зимен сезон.             В представена от мен справка е видно, че съгласно издадени заповеди на предишния областен управител с № 381-А/ 21. 07. 2008 г., № 34-А/ 26. 01. 2009 г. и № 1155-А/ 08. 07. 2009 г., на основание чл. 29 от Наредба № 2/ 15. 03. 2002 г. на практика в последния двугодишен период превозите се извършват без да са възложени чрез конкурс, което смятам за нередно и в разрез със законовите изисквания.             Искам да подчертая, че това мое силно компромисно решение по отношение възлагането на превози без конкурс, ще бъде единствено и последно, защото законодателят е предвидил издаването на подобно разрешение само по изключение.             Моля със съдържанието на настоящото писмо да бъдат запознати всички общински съветници на сесия на Общинския съвет и заинтересованите лица.  С уважение, ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ Областен управител на област Смолян    След широко обществено обсъждане в града и кметствата, след провеждане на две заседания на Общинския съвет, смятаме че се проведе необходимата дискусия между всички заинтересовани страни в общината за транспортната схема, маршрутните разписания и пакетите за предстоящия конкурс. Община Смолян подготвя заседание на Общинския съвет по поставения въпрос.   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН