> Начало > Новини > О Б Я В А

О Б Я В А

03.02.2010
3 февруари 2010 година/ Съгласно чл. 59 т. 1 и т. 2 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Смолян – Ви известяваме, че изоставените Излезли от употреба моторни превозни средства върху държавни и общински имоти (обществени паркинги, тротоари, улични платна, зелени площи, междублокови пространства), трябва да бъдат преместени в частни имоти или предложени в център за разкомплектоване в срок от 14 (четиринадесет) дни. Собствениците, които не премахнат излезлите от употреба моторни превозни средства, ще бъдат глобени, съгласно чл.138 от горе-цитираната наредба.   ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СМОЛЯН