> Начало > Новини

Новини

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО

28.09.2020

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Смолян съвместно с ОБЩИНА СМОЛЯН организират

12 блока ще бъдат санирани в Смолян по ОП „Региони в растеж“2014-2020г.

28.09.2020

Днес в община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01, който се осъществява с ...

Общинският съвет даде съгласието си за поемането на дългосрочен дълг от ПУДООС за създаване на общинско дружество по чистотата

24.09.2020

Общинските съветници в Смолян дадоха съгласие да бъде поет дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ...

ПОКАНА

24.09.2020

Община Смолян има удоволствието да Ви покани да участвате във Встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01, който се ...

Община Смолян продължава да доставя топъл обяд на нуждаещи се до 31.10.2020г.

23.09.2020

До 31 oктомври 2020 г. e удължен срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по проект „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация в Община Смолян - 2020г.” по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на ...

ПОКАНА

23.09.2020

Община Смолян Ви кани да участвате в тестване на въпросника за проучване нагласите на населението във връзка с изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“, който ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2020

От кмета Николай Мелемов по повод 22 септември-Ден на независимостта на България

Първото бебе в Широка лъка за тази година получи подаръци от кметовете Мелемов и Седянков

21.09.2020

От 2012 г. досега, кметът Николай Мелемов лично посещава всяко новородено детенце в Широка лъка и му дава подаръци. Заради усложнената епидемиологична обстановка, днес, той връчи дарението на родителите на чаровната Стефани, семейство Йорданка и ...

Новата панорамна площадка „Върхът“ край с. Могилица радва местните жители и туристите

21.09.2020

Панорамната площадка „Върхът“ край село Могилица е най-новата туристическа атракция в района на Горното поречие на река Арда, която радва местните жители и посетителите на региона. Изграждането й е финансирано от Програмата за ...

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

16.09.2020

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 465 466 >