> Начало > Социални дейности > Специализирани институции > ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – с. Ровина, общ. Смолян

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – с. Ровина, общ. Смолян

 

Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с тежки психични разстройства. Капацитета на институцията е 87 места. Услугата е  предназначена  само за жени.

 

 

 

Адрес на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) – с.Ровина:

П.К. 4736, с.Ровина, общ.Смолян
Тел./факс: 03054  22 44/ 03054  22 45
Мобилни телефони: 0879 444 808 –директор;
0879 444 816, 0879 444 815 – социални работници;
0879 444 814 – личен състав
е-mail: [email protected]

Лице за контакти:  Ася Добрева Палова- директор.

Институцията е открита преди повече от 40 години. Отстои на 8 км. от гр. Смолян. Разположена е в землището на  с. Ровина, общ.Смолян по долината на р.Черна, на главния път Смолян -Мадан.
 
В ДПЛПР –с.Ровина има  налични системи за повиквания.
Отопление – локално.

Към днешна дата е извършен основен ремонт на институцията по Проект BG 161 PO 001/1.1 – 0.1/ 2007/261 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”, на обща стойност на инвестицията 1 573 452.30 лв.
Източник на финансиране е Европейския фонд за регионално развитие и  държавния бюджет на Р България.
В проектното решение за реконструкция на всички обекти, подходи, комуникации и помещения на сградата на потребителите са спазени изискванията на Наредба №6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, касаещи хората с увреждания.

Потребителите на социални услуги са разпределени по 2,3 или 4 в стая. Общият брой на спалните помещения е 27, като 1 от тях се ползва за изолатор. Всяко спално помещение разполага със собствен санитарен възел и баня. Съществуват общи бани и санитарни възли за всеки от етажите Всички спални помещения са обзаведени с гардероб, маса, столове, нощни шкафчета и телевизионен приемник, с възможност за избор на програми.

Столовата е разположена на първия етаж на институцията. Обособени са 3 занимални и библиотека, оборудвани с телевизия, интернет, набор художествена литература и различни пособия за занимателна терапия, социална работа и психо-социална рехабилитация.

Съществува и рехабилитационна зала, която разполага с велоергометър, шведска стена, пътека, масажен стол, уреди за физио и магнитотерапия.

В чертите на ДПЛПР- с.Ровина е изградена и спортна площадка на открито, в това число и уреди за рехабилитация на открито.

Численост на персонала – 46 бр.

Видове длъжности - директор;  гл. счетоводител“Бюджет“; лекар/мед.фелдшер; ст. мед. сестра; мед. сестра; психолог; социални работници; трудотерапевти; мед.рехабилитатор; касиер-домакин; шофьор; калкулант/личен състав; портиер; санитар; огняр; готвач; пом. готвач; работник кухня; перач.

Описание на социалната услуга

На потребителите в институцията се предоставят следните услуги:


•    почистването на спалните и общите помещения се извършва от санитарите, като част от потребителите се включват частично в почистването на собствените си стаи;
•    персонала на институцията подпомага потребителите при извършване на личния тоалет, седмичния тоалет, хранене и обличане, пране на дрехи;
•    малка част от потребителите предимно тези, които с препоръка на Междуведомствената комисия са определени за Защитено жилище и реинтеграция в семейна среда извършват самостоятелна лична хигиена, в т.число и пране на дрехи, гладене, подреждане на собствените си гардероби и др.;
•    осигуряват се качествени здравни грижи и здравна профилактика от медицинския персонал;
•    специалистите  организират културни и спортни мероприятия за потребителите на социалната услуга;
•    ежемесечно се осъществяват организирани екскурзии и пикници сред природата, в които преимуществено се включват тези от тях, които имат право на добавка за социална интеграция по чл.25 от ППЗИХУ;
•    организират се тематични беседи, касаещи най - вече религиозни и национални празници, както и теми по избор на потребителите.
•    осигурен им е достъп до телевизия, преса, ползват услугите на градската библиотека;
•    в часовете по занимателна терапия, съответните групи по интереси изработват мартеници, плетива (на една и две куки), декоративно изтъкани торбички и пана за стена, сурвачки,  гоблени, разпознават и събират билки и др. дейности.
•    част от потребителите ползват услугите на логопед, психолог и др.специалисти  от ДЦДВУ “Звънче” – гр. Смолян;
•    в институцията работи и  мед.рехабилитатор, който поема рехабилитационните грижи  за общото физическо укрепване на потребителите.

Осигурено е 24-часово медицинско обслужване. Потребителите ползват услугите на ОПЛ, стоматолог, психиатър, различни мед.специалисти при необходимост.

На потребителите на услугата се предоставя възможност за самостоятелно пазаруване на  дрехи и обувки. Имат личен избор при абонамент на периодични издания  и художествена литература в градската библиотека.  Вземат участие в премиерни  спектакли  и изложби - базари на изработените от тях изделия. Организират се  посещения на ресторанти и кафе – сладкарници.

В институцията има сформирана певческа група, лауреат на множество награди от фестивали на хора с увреждания.

Ежегодно част от потребителите се включват в оздравителен отдих на море и балнеолечение.

Участват в литературни конкурси и печелят награди!


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Настаняването в Дома става чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ЛИЦЕТО, ЖЕЛАЕЩО ДА ПОЛЗВА УСЛУГАТА И/ИЛИ НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
 

Адрес: Дирекция “Социално подпомагане”- Смолян
гр. Смолян, бул. България 10, Източно крило
тел: 0301 6 27 34 e-mail: [email protected]