> Начало > Култура > Музеи > Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян

Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян

Основан през 1935 г. от бележития родопски просветител, книжовник и изследовател Стою Неделев Шишков. Историческият музей в Смолян издирва, изучава, съхранява и популяризира културно-историческото наследство на населението, обитаващо централната част на Родопския масив.
От 1983 г. Смолянският исторически музей се настанява в специално проектирана за музейни цели сграда в новопостроения център на гр. Смолян със застроена площ 2085 кв. м, в т.ч. експозиционни зали, фондови помещения, химическа лаборатория и фотолаборатория, консервационни ателиета, зала за временни изложби, конферентна зала и кафе-сладкарница. В него се съхраняват над 150 000 музейни единици.
Експозиционното пространство е оригинално разчленено и създава възможност експонатите с лекота да се възприемат от посетителите.
Постоянната експозиция на музея "Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни" (1989) започва с уводен етнографски комплекс (родопски халища и чанове), чието композиционно решение илюстрира идеята за извисяване на човешката култура, за нейната всеобхватност и за възможността й да пренася своите ценности през вековете.
С цел да се представят древните култури и непрекъснатата обитаемост на региона, историята, културата и начина на живот, спецификата и върховите изяви на културното развитие на този български край са включени праисторически находки, експонати, свързани с ранното присъствие на траките в Родопите, с живота на населението през средновековието, Възраждането, новото време и съвременността.
Впечатляващи са залите, в които чрез богат обреден реквизит и образна документация са представени традиционни народни обичаи и обреди в Родопите (сватбени, празнично-календарни) и тяхното битуване в наши дни, както и колекциите от народни тъкани, народно облекло, кована мед, ковано желязо и пр.
В залата, посветена на съвременността, е показано съхраненото от традиционната култура и иновациите й в днешния делник и празник. Специално място е отделено на маскарадните игри от с. Широка лъка (на разстояние 20 км от областния център на Смолян), където и досега е запазена традицията да се прави карнавално шествие в първата неделя на март.
В музейните зали периодично се показват временни изложби, представящи богатите и разнообразни колекции на РИМ „Стою Шишков” – Смолян, и на гостуващи музеи и музейни сбирки.

ул. "Дичо Петров" 5, тел. 0301 / 62770
e-mail: [email protected]

Работно време: всеки ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.; Понеделник - санитарен ден.