> Начало > Култура > Музеи > Мемориална къща музей “Проф. д-р Константин Чилов” - с. Славейно

Мемориална къща музей “Проф. д-р Константин Чилов” - с. Славейно

Посветена е на световноизвестния български лекар интернист чл.-кор. проф. д-р Константин Чилов (1898-1955), автор на научни трудове, член на европейски медицински академии. Представена е в родната къща на проф. д-р Чилов. Притежава над 3500 експоната - медицинска апаратура, чуждестранна и българска медицинска литература, лична кореспонденция, вещи, снимки на проф. Чилов и др., които разкриват неговата многообразна дейност като учен, лекар-клиницист, преподавател. Експозицията е уникална по своето съдържание и представлява особен интерес за специализирани групи посетители.

Работи по заявка – кметството и читалището в с. Славейно.