> Начало > За общината > Инфраструктура

Инфраструктура

Състоянието на пътищата е от основно значение за функционирането и развитието на общината. Поради ограничения, налагани от релефа, община Смолян се обслужва единствено от автомобилен транспорт.
През територията на общината не преминават автомагистрали и първокласни пътища. Основните пътни артерии са: шосе II -86, път III-197 и път III- 865.
Второкласен път Е86 – Пловдив – Смолян – Рудозем – граница с Република Гърция, е основната пътна артерия на общината и чрез нея се осъществява връзката с вътрешността на страната.
Републиканската пътна мрежа на територията на общината е с дължина от 181, 414 км., от които 33, 859 км. второкласна пътна мрежа и 147, 555 км – третокласна. Изградените републикански пътища с настилка са 98%. По - голямата част от общинската пътна мрежа е без настилка – 294, 1 км., пътищата с настилка са 189, 5 км.
Дължината на уличната мрежа в град Смолян е 104 км. Първостепенната улична мрежа е 23 км., като в нея се включват главните улици –„Невястата“, „Първи май”, „Хан Пресиян”, „Миньорска”, бул. „България”, ул. „Родопи”, „Тракия”, „Стою Шишков“, „Васил Райдовски“ с обща дължина 18 км., и градската магистрала с дължина 5 км. Второстепенната улична мрежа е 86 км.
Транспортната схема на община Смолян се обслужва от 5 транспортни фирми – „Рожен експрес“ АД, „Орфей експрес“ ООД, Консорциум „Мегатранс“, ЕТ „Генику – Георги Куцев“, ЕТ „Александър Станчев“ и ЕТ „Захари Терзиев“ и 115 таксиметрови автомобила.
Транспортни услуги са автобусни, таксиметрови, товарни.