> Начало > Администрация > Център за информация и услуги на граждани

Център за информация и услуги на граждани

Приемни

Дирекция

Телефон за връзка

Приемна № 1 - Деловодство

Административно и информационно обслужване и ОМП

0301/67 619

Приемна № 2 - ГРАО

/Гражданска регистрация и административно обслужване/

Административно и информационно обслужване и ОМП

0301/67 621

Приемна №3 – УТ

/Устройство на територията/

Устройство на територията и общинска собственост

0301/67 616

Приемна МДТ

/Местни данъци и такси/

Финансово счетоводна дейност и бюджет

0301/67 614

0301/62 366

0301/62 492