> Начало > Администрация > Център за информация и услуги на граждани

Център за информация и услуги на граждани

Приемни

Дирекция/Отдел

Телефон за връзка

Гише № 1 - Деловодство (Приемна № 1)

Административно и информационно обслужване

0301/67 660

0301/67 619

Гише № 2 - Гражданска регистрация и административно обслужване (Приемна № 2)

Административно и информационно обслужване

0301/67 660

0301/67 621

Гише № 3 - Каса на общински имоти Финансово счетоводна дейност и бюджет 0301/67 660

Гише № 4 - Устройство на територията

Устройство на територията

0301/67 638

Гише № 5 - Местни приходи

Отдел "Местни приходи"

0301/67 620

Гише № 6 - Каса местни приходи Отдел "Местни приходи" 0301/67 620
Офис на местни приходи Отдел "Местни приходи"

0301/62 366

0301/62 492