> Начало > Администрация > Кметове на кметства > СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА

СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА СМОЛЯН – МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА

 

№ по ред

Кметства и

населени места 

към тях

Имена на кмета

 

Телефони

Имейл - адрес

І. КМЕТСТВА

1

с. ВИЕВО

Венко Палчев

03022/22 87

0885 660 142

[email protected]

 

2

с. Влахово

  с. Кокорово

  с. Орешец

Недко

Димитров

0301/8 01 77

0889 237 596

[email protected]

 

3

с. МОГИЛИЦА

    с. Бориково

    с. Буката

    с. Димово

    с. Исьовци

    с. Киселчово

    с. Кремене

    с. Надарци

    с. Попрелка

    с. Потока

    с. Ухловица

    с. Черешките

    с. Черешово

    с. Черешовска река

 Милко Кисьов

03036/53 31

0885 660 156

[email protected]

 

4

с. МОМЧИЛОВЦИ

   

Сийка Карталова – Суркова

03023/22 77

0885 660 145

[email protected]

 

5

с. СМИЛЯН

   с. Баблон

   с. Вълчан

   с. Змиево

   с. Кошница

   с. Милково

Чавдар Червенков

03026/22 60

0885 660 151

[email protected]

6

с. ТЪРЪН

Явор Говедаров

03024/22 83

0885 660 153

[email protected]

7

с. ШИРОКА ЛЪКА

   с. Върбово

   с. Гела

   с. Заевите

   с. Кукувица

   с. Магарджица

   с. Сливово

   с. Солища

   с. Стикъл

Васил Седянков

03030/2310/23

0885 660 154

[email protected]

ІI. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

1

с. АРДА

   с. Алиговска

   с. Гоздевица

   с. Гудевица

   с. Речани

Карамфилка Давидова

03028/22 36

0885 660 141

[email protected]

 

2

с. ГОРНА АРДА

   с. Билянска

   с. Средок

Елмира Ананиева

0885 660 163

[email protected]

3

с. БОСТИНА

    с. Левочево

    с. Писаница

    с. Хасовица

Сийка Янева

03019/23 21

0885 660 170

kmetstvo_bostina@abv.bg

4

с. ГРАДЪТ

Севдалин Медов

03054/24 32

0885 660 165

kmetstvo_gradat@mail.bg

 

5

с. ДУНЕВО

Кина Маринова

0879 903 547

kmetstvo_dunevo@abv.bg

 

6

с. ЕЛЕНСКА

Юлиян Нейков

0879 903 548

kmetstvo_elenska@abv.bg

 

7

с. КАТРАНИЦА

Радко Шукеров

03029/27 11

0885 660 167

kmet_katranitsa@abv.bg

8

с. КУТЕЛА

Росица Горанова

03059/22 44

0885 660 161

[email protected]

 

9

с. ЛЪКА

Емил Кръпчев

03054/23 20

0885 660 171

[email protected]

10

с. МУГЛА

    с. Чамла

Даниела Кубинска

03058/23 35

0879 999 824

[email protected]

11

с. ПЕТКОВО

Юлиян Чиев

03029/22 61

0885 660 147

kmet_petkovo@abv.bg

 

12

с. ПОДВИС

    с. Остри пазлак

    с. Ровина

Радослав Чашев

03054/23 22

0885 660 148

[email protected]

13

с  ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО

    с. Габрица

    с. Фатово

    с. Чучур

Христо Мусурлиев

03039/22 75

0885 660 149

kmetstvo_serafimovo@abv.bg

14

с. РЕКА

Милко Чаушев

03054/25 23

0885 660 150

[email protected]

 15

с. СЕЛИЩЕ

Владимир Ратайски

0885 660 157

[email protected]

 

16

с. СИВИНО

    с. Люлка

    с. Сърнино

Асан Даракчиев

03037/23 30

0885 660 173

[email protected]

 

17

с. СЛАВЕЙНО

Недялка Търънска

0885 660 174

 [email protected]

 

18

с. СОКОЛОВЦИ

Катя Люнчева

03023/23 08

 0885 660 176

[email protected]

19

с. СТОЙКИТЕ

   с. Водата

   с. Грашица

Васил Пенев

0309/5 84 66

0885 660 152

kmetstoykite@gmail.com

20

с. СТРАЖА

Добрин Адамов

0301/6 41 49

0879 903 550

kmetstvo_straga@abv.bg

21

с. ТИКАЛЕ

 

Юри Кацаров

03054/23 14

0885 660 178

[email protected]

 

22

с. ТРЕБИШЕ

Севди Сираков

03024/22 31

0885 660 179

kmetstvo_trebishte@abv.bg

23

с. ЧЕПЛЕТЕН

    с. Букаците

    с. Горово

    с. Ельово

    с. Липец

Виолета Инева

0885 660 181

[email protected]