> Начало > Екология > Дейности > ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.

Общинската програма за опазване на околната среда бе разработена по идея и с финансовата подкрепа на проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” (2004 – 2009 г.), по-известен като проект „Родопи” - една съвместна инициатива на Програмата на ООН за развитие и Държавната агенция по горите, финансирана от Глобалния екологичен фонд.

Главната цел на проекта е да помага на хората от Родопите да съхранят местната природа и да работят за икономическото, културното и социалното развитие на региона.

Разработването на Програмите е инструмент чрез, който проект „Родопи” подпомага интегрирането на целите за опазване на околната среда в местното планиране и процесите на вземане на решения.

  1. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.